Skip to main content

Badania marketingowe i audyt marki

Komunikacja marketingowa ma na celu wywołanie określonych skojarzeń dotyczących samej marki lub bezpośrednio oferowanych przez nią produktów. Dzięki naszej firmie lepiej poznasz, zrozumiesz, a następnie wykorzystasz dane o rynku i panującym na nim trendach, a także konsumentach. Badania marketingowe mają za zadanie gromadzić dane, które następnie wykorzystywane są do przygotowania skutecznych i niezwykle efektywnych kampanii, a także optymalizowania oferty i określenia właściwej polityki cenowej.

Główne rodzaje badań marketingowych.

Badania marketingowe powinny być podstawą działania wszystkich innowacyjnych i profesjonalnych firm. To właśnie one pozwalają poznać opinie konsumentów na temat produktów i usług, zarówno tych będących jeszcze w fazie koncepcyjnej, jak i tych, które już od dawna znajdują się w sprzedaży. Jest to rozwiązanie dostępne nie tylko dla wielkich firm i korporacji, ale również dla niewielkich, lokalnych przedsiębiorstw. Wyróżnia się dwa główne rodzaje badań marketingowych:

Ilościowe, które przeprowadza się na jak największej grupie ankietowanych. Im większa grupa badawcza, tym lepsze i dokładniejsze wyniki można uzyska. Ich celem jest odpowiedzenie przede wszystkim na pytanie „ile” i opisanie zjawiska w sposób liczbowy. Zwykle dane gromadzone są z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet. W takiej sytuacji respondenci odpowiadają na umieszczone w formularzu pytania, które następnie podlegają analizie i pokazują, czy określone zjawiska lub opinie występują w społeczności, której dotyczy test.

Jakościowe, które są zdecydowanie bardziej zaawansowaną i skomplikowaną formą. Skupiają się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania typu „jak?” i „dlaczego?” Pomagają zrozumieć i wyjaśnić motywy postępowania oraz zinterpretować przekonania i motywacje. Podstawą tych badań nie są liczby i nie one odgrywają tutaj wielką rolę. Mogą sprawdzić się bardzo dobrze w momencie, gdy chcemy określić wielkość popytu na dany produkt lub usługę, lub oszacować udziały rynkowe.

Kreacja wizerunku to połączenie myślenia strategicznego, zdolności analitycznych i grafiki użytkowej.

Świadomie opracowana strategia pomaga w osiągnięciu sukcesu.

Przeprowadzenie badań marketingowych pozwala uzyskać wiedzę na temat kondycji marki, jej wizerunki i reputacji. Pomagają w opracowaniu skutecznych działań marketingowych i dają pewność, że firma zmierza w odpowiednim kierunku. Ich najważniejszą zaletą jest jednak zyskanie przewagi nad konkurencją, zdobycie informacji, które dla innych firm wcale nie są oczywistością i wykorzystanie ich w rozwoju. Jeśli przedsiębiorstwo jest dopiero na początku swojej drogi, to badania marketingowe minimalizują ryzyko związane z podjęciem błędnych decyzji, a tym samym wpływają na rozwój marki oraz budowanie jej pozycji w branży.

Działania strategiczne opracowywane bez poprawnego i dogłębnego rozpoznania potrzeb i zrozumienia rynku, mogą prowadzić nie tylko do błędnych decyzji biznesowych, ale również utraty znaczącej ilości środków finansowych. Badania marketingowe są potężnym źródłem wiedzy na temat otaczającej nas rzeczywistości. Mają bezpośredni i znaczny wpływ na osiągnięcie sukcesu marki na rynku i powinny być jednym z pierwszych etapów opracowywania strategii działania. Są źródłem obiektywnej i rzetelnej wiedzy, a przeprowadzone w profesjonalny sposób mogą odgrywać kluczową rolę w budowaniu sukcesu firmy.

Dowiedz się w jakiej kondycji jest Twoja marka.

Czy tak naprawdę wiesz, jakie są mocne i słabe strony Twojego biznesu? Jakie cechy wyróżniają markę na tle konkurencji albo jak jest ona odbierana przez konsumentów? Wielu przedsiębiorców ma tendencje do bagatelizowania tego typu informacji. Być może, z pozoru, wydają się one nieznaczące i niewpływające znacznie na działanie firmy. Jednak, czy aby na pewno tak jest? Czy warto ryzykowa, pomijając ten aspekt podczas tworzenia lub odświeżania strategii marketingowej firmy bądź w trakcie testowania nowych koncepcji kreatywnych marki?

Przeprowadzane przez nas badania marketingowe mają charakter ilościowo-jakościowy. Rozpoczynają się od ustalenia dokładnego celu badania i określenia problemu badawczego, na które mają odpowiedzieć. Dopiero po postawieniu hipotezy i zaplanowaniu schematu działania przechodzimy do kolejnego etapu, czyli realizacji badań. Dbamy o to, by zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie, a ryzyko błędu było jak najmniejsze. Na podstawie uzyskanych wyników możemy przejść do opracowania odpowiedniej strategii marketingowej i sposobu komunikacji marki z odbiorcami. Spójna, oparta na faktach, wiedzy i doświadczeniu strategia pozwoli na zbudowanie sprecyzowanego wizerunku i ułatwi osiągnięcie sukcesu, a także utrzymanie się na szczycie.

Audyt – czyli jak zrozumieć markę.

Audyt marki przeprowadzany jest przede wszystkim w celu dogłębnego poznania jej aktualnej sytuacji i pozyskania informacji, które ułatwią podjęcie decyzji o dalszych działaniach rozwojowych. Jest to doskonałe źródło wiedzy, na temat tego, jak marka jest postrzegana, co warto byłoby w niej zmieni, a czego absolutnie nie reorganizowa. Co więcej, pozwala zrozumieć fundamenty, na jakich została zbudowana firma i czy jej strategia marketingowa oraz sposób komunikacji na przestrzeni lat pozostał spójny. Rzetelnie przeprowadzony i opracowany audyt pomaga zaplanować następne etapy rozwoju i zwiększyć potencjał firmy, a dodatkowo może uchronić przed pochopnym i błędnym podjęciem decyzji strategicznych.

Dane to jedne z najbardziej wartościowych zasobów XXI wieku. Między innymi z tego powodu rozumiemy jaki potencjał tkwi w profesjonalne zaplanowanym i odpowiednio przeprowadzonym audycie. Wieloletnie doświadczenie pomaga nam w określeniu strategicznych elementów i skoncentrowaniu się na kluczowych kwestiach. Mamy również świadomość, że w tym wszystkim najważniejsza jest odpowiednia korelacja danych, a nie suche liczy i wskaźniki. Wszystkie zdobyte informacje przekazujemy w estetycznej, niezwykle czytelnej i przejrzystej formie.

Zleć audyt swojej firmy naszym specjalistom, a dostarczymy Ci cenne wskazówki mające na celu osiągnięcie sukcesu. Podzielimy się naszą wieloletnią wiedzą i doświadczeniem oraz kompleksowo zajmiemy się opracowaniem strategii marketingowej i działaniami content marketingu. W ten sposób unikniesz przepalania budżetu na poszukiwaniu skutecznych metod promocji poprzez wykorzystanie metody prób i błędów. Szybko wprowadzisz innowacyjne rozwiązania i zyskasz przewagę nad swoją konkurencją, a twoja firma zwiększy poziom sprzedaży i znacznie poprawi wyniki finansowe.

Zadbaj o błyskotliwy charakter Twojej marki.
Wyróżnij się na tle konkurencji.
Kontakt